Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nové video na YouTube: Toponymie českého pohraničí

Tereza Klemensová představuje v novém videu na našem YouTube kanálu toponymii českého pohraničí (na příkladu Jesenicka).