Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

V Trojanovicích proběhl letní workshop zaměřený na aplikaci statistických metod v lingvistice

První ročník akce nazvané Summer Workshop for Statistics in Linguistics (SWSL) se uskutečnil od 20. do 24. července v Trojanovicích. Domácí i zahraniční experti prezentovali a diskutovali aktuální kvantitativnělingvistická témata, a to jak v teoretické, tak i praktické rovině, viz program.