Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nová aplikace QuitaUp pro kvantitativní analýzu textu

Český národní korpus nabízí novou aplikaci QuitaUp, na jejímž vývoji se podíleli Václav Cvrček (ÚČNK), Radek Čech a Miroslav Kubát.

Aplikace QuitaUp byla vytvořena za účelem poskytnout lingvistům i širšímu okruhu zájemců jednoduchý nástroj pro výpočet vybraných stylometrických indikátorů, které kvantitativně vyjadřují některé vlastnosti textu. Patří sem například výpočet slovního bohatství, tematické koncentrace či aktivity textu.

QuitaUp koncepčně a částečně i autorsky navazuje na podobné nástroje QUITA a QUITA Online.