Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Studie Lucie Radkové a Michala Místeckého v časopisu Bohemistyka

V posledním čísle polského časopisu Bohemistyka (databáze Scopus) vyšla studie Lucie Radkové a Michala Místeckého s názvem Words of Warfare: Life of Mission Soldiers in the Perspective of Quantitative Linguistics. Je zde představena analýza klíčových slov a typických kolokací v autentické armádní kronice z Afghánistánu.

Článek si můžete přečíst na http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2021/Radkova.pdf.