Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Čtyři ostravští autoři – tři onomastické příspěvky

V monografii Od textu k prekladu XIV (Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2020) vyšly tři ostravské studie. Doktorandka Agata Rupińska v textu ADAPTACE EXONYM V ODBORNÉM TEXTU – TENDENCE, VARIANTNOST, REFLEXE srovnávala podoby českých a polských exonym v geografických časopisech Lidé a země a Poznaj świat v 50. letech. Doktorand David Miffek se v přehledovém textu zaměřil na TOPONYMA JAKO SOUČÁST VÝZKUMU BĚŽNĚ MLUVENÉHO JAZYKA VE MĚSTECH. Jaroslav David a Tereza Klemensová v textu MNOHOST V JAZYKOVÉ KRAJINĚ – OD MORFOLOGIE PŘES GRAMOTNOST K DISKUZÍM O VIZUÁLNÍM SMOGU zkoumali prostřednictvím současných a historických fotografií proměny jazykové krajiny centra Ostravy ve 20. století.