Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Témata Bc. a Mgr. prací pro akademický rok 2021/2022!!!

Na webu v sekci Studium-Závěrečné práce byla právě zveřejněna témata závěrečných prací, včetně pokynů pro zapsání, pro nový akademický rok.