Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2022

Přihlášky s jazykovědnými tématy posílejte na kristyna.kovarova@osu.cz nejpozději do neděle 20. 2. 2022. Do přihlášky prosím uveďte své jméno a příjmení, obor, ročník studia, e-mail, název příspěvku a stručnou anotaci na 3–5 řádků. Maximální délka příspěvku je 15 minut.

Součástí Studentské vědecké konference bude i doktorandský Verkštat.

V rámci nesoutěžních vystoupení budou představena témata a dílčí výzkumy/výstupy z dizertačních prací Mgr. Kateřiny Pelegrinové, Mgr. Agaty Rupińske, Mgr. Jarmily Mádrové, Mgr. Michaely Hanuškové a Mgr. Kristýny Březinové.

Konkrétní podoba SVK (prezenční, online, hybridní forma) bude upřesněna dle aktuální epidemiologické situace.