Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nová Acta onomastica – 3 ostravské příspěvky

V letošním prvním čísle časopisu Acta onomastica (roč. 63/2022; SCOPUS) najdete tři ostravské příspěvky. Studii Veroniky Drkošové a Michala Místeckého zabývající se kolokační analýzou výrazu Česko na korpusových datech, studii Kristýny Kovářové věnovanou hydronymům v povodí řeky Ostravice a recenzi Jaroslava Davida na novou publikaci Rudolfa Šrámka.