Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Acta onomastica č. 2/2023 – studie o kvantitativním výzkumu jmen, laické onomastice i recenze

Druhé letošní číslo časopisu Acta onomastica přináší mimo jiné také studii Jaroslava Davida a Michala Místeckého Prolegomena ke kvantitativní onomastice a studii Agaty Reclik „Jméno to působilo na mne odjakživa zvláštním kouzlem“ – metajazykový pohled na propria v publicistice čtyř českých spisovatelů. Přečíst si ale také můžete např. recenzi na knihu Terezy Klemensové Zeměpisné názvy v pohraničí po roce 1945 na příkladu okresu Jeseník nebo tři recenze Jaroslava Davida na nové onomastické práce.