Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Ústí nad Labem, Usti, nebo Aussig? Krkonoše, Krkonoše Mountains, nebo Riesengebirge? – Toponyma v Bezručových Slezských písních.

V novém čísle časopisu Onomastica (roč. 67, 2023) vyšla studie Jaroslava Davida „Czech place names and their exonyms in parallel corpus

– between preserving the original form and adaptation“. Plný text je dostupný zde: https://onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/article/view/428 .

Ve stejném čísle časopisu Onomastica najdete také studii Kristýny Kovářové a Michala Místeckého „Od Těšína Bezruč: kvantitativnělingvistický pohled na toponyma ve Slezských písních.“ Plný text je dostupný zde: https://onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/article/view/443/605.