Katedra českého jazyka FF OU

Conferences, Workshops, Lectures


JS – Karel Pavlica: Jak s respektem mluvit o queer lidech, March 20, 2023

Další materiály:


JS – Ján Bauko: Bilingválna onymická krajina južného Slovenska, February 21, 2023

Workshop: Žákovský korpus nerodilých mluvčích češtiny – současný stav a výhled do budoucnosti

25. a 26. ledna 2023 uspořádala naše katedra hybridní workshop zaměřený na žákovské korpusy cizinců. Cílem bylo představit současné výzkumy, které s žákovskými korpusy pracují, a diskutovat o výzvách při jejich rozšiřování a zkvalitnění. Na workshopu se sešli akademici z Ostravy, Prahy, Brna a Bratislavy.

Příspěvky:

The third edition of the Summer Workshop for Statistics in Linguistics (SWSL), 19 to 21 July 2022 in Trojanovice.

Aktuální trendy v současné české a francouzské neologii a sociolektologii 9. 9. 2021

Dne 9. 9. 2021 proběhla na FF OU akce s názvem Aktuální trendy v současné české a francouzské neologii a sociolektologii. Jednalo se o pracovní setkání lexikologů a lexikografů z Katedry českého jazyka FF OU, Katedry romanistiky FF OU, Ústavu pro jazyk český AV ČR, Ústavu románských jazyků a literatur FF MU, Ústavu románských studií FF UK. Bylo to již druhé setkání tohoto druhu, první se uskutečnilo 9. 9. 2020 v hlavní budově AV ČR. 


II. Summer Workshop for Statistics in Linguistics (SWSL), 9. – 13. 8. 2021

The second edition of the Summer Workshop for Statistics in Linguistics (SWSL) took place from 9 to 13 August 2021 in Trojanovice. Experts from Czechia, Slovakia, and Austria presented and discussed current topics in quantitative linguistics.


I. Summer Workshop for Statistics in Linguistics (SWSL), 20. – 24. 7. 2020

The first edition of the Summer Workshop for Statistics in Linguistics (SWSL) took place from 20 to 24 July in Trojanovice. Local and international experts presented and discussed current topics in quantitative linguistics, both theoretical and practical.


Statistical Applications in Text Analysis (17. 6. 2020)

ACTA60 Onomastic Conference (CANCELLED)

Tools and Methods for Empirical Syntax Study, 15. – 17. 4. 2019

Universal Dependencies and Language Typologies, 24. 1. 2019

The 2nd Ostrava Onomastic Meeting EVENT on Place Names as a Mirror of Political Developments in Modern European Society 1848–2018, 23.–24. April 2018, Ostrava

Conference Topics

  • Place names and the concepts of the political/linguistic/religious (etc.) landscape
  • Toponymy on state/national/language borders
  • Politics as a background of the development of place names
  • Place names in the discourse of the period – their reflection in fiction and art, their thematization, the influence of ideology, interpretation, new methods and approaches to place name research
  • Commemorative motives in place names – theoretical problems and discussions

Critical Views on Menzerath-Altmann Law, 9 Feb 2017, Ostrava

Program


The First Onomastic Gathering in Ostrava, October 2015

Prague Spring in Ostrava, 24 Mar 2015

Talks by our colleagues from Prague institutions: Charles University and Czech Academy of Sciences. During the meeting, Názvy míst, book by Jaroslav David and Přemysl Mácha, was launched and „baptised“.


IVth Czech Onomastic Conference, 15–17 Sept 2009, Ostrava

The conference proceedings are available here.