Katedra českého jazyka FF OU

JS – Tamás Tölgyesi: Maďarská přejatá slova v češtině a němčině