Katedra českého jazyka FF OU

JS – Tamás Tölgyesi: Přísloví v češtině a ostatních jazycích střední Evropy