Katedra českého jazyka FF OU

Veřejné prezentační setkání s doktorskými studenty 1. ročníku