Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

V letním semestru 2019 na stáž do kraje Nikoly Šuhaje

V LS 2019 (leden-červen) nabízíme pro studenty katedry českého jazyka stáž (lektorská výuka češtiny, reálií apod.) na gymnáziu a lyceu v Užhorodě (Ukrajina, na hranici se Slovenskem, 100 tis. obyvatel), v centru někdejší československé Podkarpatské Rusi (dnes Zakarpatská oblast).

Stáž je organizována za podmínek odpovídajících stážím Erasmus+; 6měsíční stáž lze také rozdělit na dva 3měsíční pobyty, pokud se přihlásí a uspějí dva zájemci, popř. na tři 2měsíční pobyty pro tři zájemce. Znalost ruštiny nebo ukrajinštiny není podmínkou.

Bližší informace poskytne Jaroslav David, vedoucí katedry českého jazyka.

Zájemci se mohou hlásit do 31. 10. 2018.