Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Čeština pro cizince, nové video na našem YouTube kanálu

Zdeňka Suchá představuje možnosti studia čestiny jako cizího jazyka na KČJ.

Naše katedra se dlouhodobě zaměřuje na výuku češtiny jako cizího jazyka. Nabízíme několik kurzů s různými úrovněmi znalosti českého jazyka pro zahraniční studenty ze všech fakult Ostravské univerzity a také navazující magisterský program Čeština pro cizince. Dále pořádáme letní školu češtiny a jsme jediným zkušebním centrem v Moravskoslezském kraji pro zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR. Naši vyučující mají bohaté zkušenosti s výukou češtiny pro cizince jak u nás, tak na zahraničních univerzitách. Máme také vlastní učebnici Czech in Ostrava: how not to get lost in Czech and in Ostrava. Spolupracujeme s Českou školou bez hranic v Londýně.