Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nové číslo časopisu Acta onomastica a 4 ostravské příspěvky

Právě vyšlo další číslo časopisu Acta onomastica (databáze Scopus, ERIH, obsah čísla zde), v němž najdete také 4 „ostravské“ příspěvky (2 studie, 2 recenze):

Jaroslav D a v i d (Ostrava) ‒ Jana D a v i d o v á G l o g a r o v á (Ostrava), Onymickou stopou Petra Bezruče
Jaroslav D a v i d (Ostrava) ‒ Lucie N o v á k o v á (Ostrava), Exonymie průmyslové oblasti – na příkladu Ostravska a Karvinska (Česká republika)

Jaroslav D a v i d (Ostrava), Gabriel Rožai: Terénne názvy hornogemerských obcí Rejdová a Vyšná Slaná
Jaroslav D a v i d (Ostrava), Jan Hajšman: Plzeňsko-český slovník: Pročpa tudlecto říkáme?

Řada nových faktů a pohledů je představena ve shrnujícím příspěvku k tématu kultu Petra Bezruče v toponymii, který vychází ze studia archivních pramenů. „Učitelsky“ je cenná studie o exonymii, neboť vznikla z dvouleté někdy náročné, ale vždy zajímavé a plodné spolupráce Jaroslava Davida s Lucií Novákovou, dnes již úspěšnou absolventkou magisterského studia.

 

Není dostupný žádný alternativní text.