Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nové publikace Michala Místeckého

Michal Místecký je autorem článku Five Ways of Investigating Adnominals in Czech Sonnets of the 19th and 20th Centuries, který právě vyšel v mezinárodním odborném časopisu Glottotheory.

Dále je spoluautorem monografie Quantitative Insights into Syllabic Structures, na které se podíleli Peter Zörnig, Kamil Stachowski, Anna Rácová, Yunhua Qu, Michal Místecký, Kuizi Ma, Mihaiela Lupea, Emmerich Kelih, Volker Gröller, Hanna Gnatchuk, Alfiya Galieva, Sergey Andreev, Gabriel Altmann.