Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

NULOVÁ TOLERANCE!!! Předložení seznamu literatury u státnic


Studentky a studenti, důrazně připomínám, že PODMÍNKOU sine qua non, čili po česku „přes kterou nejede vlak“, je PŘEDLOŽENÍ SEZNAMU prostudované odborné lingvistické literatury (studie, popř. monografie). Studie NEJSOU nekrology, zprávy, drobnosti, recenze, medailonky, programové články časopisu, úvody u monografií apod. Monografie NEJSOU studijní opory, skripta, prezentace apod. Podrobné instrukce najdete v popisu SZZk na webu.
Pokud tedy studentka či student nepředloží seznam u Bc. nebo NMgr. státnic v požadovaném rozsahu a kvalitě, nebude moci konat zkoušku.
Cílem není zkoušet detailně znalosti daných textů, ale jednak dokládají Váš zájem o vybraná témata, jednak slouží jako podklad pro diskuzi.
Také připomínám, na základě čerstvé zkušenosti, že argumenty typu „my jsme se učili spolu, a proto máme stejný seznam“, nebudeme uznávat. Seznam s Vaším jménem a studijním číslem musí být na samostatném listu.
Jaroslav David