Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Dodatečná výběrová řízení na zahraniční studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu Erasmus+

Milé studentky, milí studenti,

chcete se zúčastnit studijního pobytu či praktické stáže v zahraničí na základě uzavřených meziuniverzitních partnerských smluv?

Nebojíte-li se nové zkušenosti v zemích programu mobilit Erasmus+ a berete tuto možnost jako výzvu, čtěte pozorně následující text.

Studium v zahraničí je nedílnou součástí života mnoha dnešních studentů a i Vy, stejně jako stovky studentů před Vámi, jej můžete absolvovat právě prostřednictvím programu Erasmus+.

PROČ ABSOLVOVAT ZAHRANIČNÍ POBYT/STÁŽ V RÁMCI ERASMUS+?

 • zdokonalíte se v komunikaci v cizím jazyce a vyzkoušíte si, jaké to je prožít část studia v cizí zemi – získáte neocenitelnou interkulturní zkušenost,
 • získáte nadhled a odstup: zažijete výuku i každodenní život v odlišném kulturním prostoru – a získáte možnost srovnávat
 • absolvovaný pobyt či stáž zařadíte do profesního životopisu: získáte tak možnost lepšího uplatnění na trhu práce a konkurenceschopnost oproti těm uchazečům, kteří studijní či pracovní zahraniční zkušenost nemají
 • navážete dlouhodobá přátelství s ostatními zahraničními studenty a vytvoříte si hodnotné osobní kontakty
 • předměty, které v zahraničí absolvujete, Vám budou uznány a zapsány do studijního indexu – po příjezdu nebudete muset nic nahrazovat a neztratíte tak semestr výuky,
 • na studijní pobyt či praktickou stáž budete vybaveni stipendiem programu Erasmus+
 • absolvovaný pobyt/stáž bude uveden v Diploma Supplement – součástí Vašeho diplomu po ukončení studia, a tedy oficiálním dokladem
 •  kromě řádného stipendia programu Erasmus+ budete vybaveni fakultním stipendiem na podporu zahraničních výjezdů (vybrané univerzity) a dále stipendiem na podporu výjezdů na kvalitní univerzity (vybrané univerzity)

Termín uzávěrky přihlášek pro studenty je pátek  21. 2. 2020 do 10:00 hod.

 • Přihlášky doručte, prosím, osobně, na oddělení zahraničních vztahů –Lada Gottwaldová, budova FF OU, 6. patro, č. d. 111
 • Studenti, kteří jsou v době konání VŘ na pobytu v zahraničí, mohou zaslat dokumenty mailem
 • Termín výběrového řízení na jednotlivých katedrách bude upřesněn při osobním doručení přihlášek.

Výběrová řízení se konají pro studijní pobyty pro výjezdy na celý akademický rok 2020/21 (tj. pro výjezdy na zimní a letní semestr akademického roku 2020/21). Upozorňujeme studenty, že pokud se nezúčastní výběrového řízení, nemohou realizovat studijní pobyt.

Dokumenty k výběrovému řízení:

 • přihláška k výběrovému řízení
 • životopis (v češtině a v jazyce studia, nutno uvést svou PLATNOU e-mailovou adresu a pokud možno též číslo mobilního telefonu)
 • motivační dopis (opět v češtině a v jazyce studia, nutno uvést zejména Vámi preferovanou univerzitu a semestr – ZS, LS)
 • průměr dosavadních studijních výsledků

Pokud jste rozhodnuti vyjet na Erasmus+, OTEVŘETE PŘÍLOHY na konci stránky.

Zde najdete nabídku volných míst, na které univerzity je možné vyjet.

Pro zájemce o studijní pobyt je aktuální příloha Výběrová řízení_2020-2021_studijní výjezdy.docx , Přihláška k výběrovému řízení_studijní pobyt.

Pro zájemce o praktickou stáž je aktuální příloha Výběrová řízení_2020-2021_praktické stáže.docx, a Přihláška k výběrovému řízení_praktická stáž.

V případě jakýchkoliv nejasností mě kontaktujte.

Zdraví Lada Gottwaldová

Fakultní koordinátorka programu E+

E-mail: lada.gottwaldova@osu.cz