Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Gangsteři Hitler a Mussolini, nejhnusnější ponrava Emanuel Moravec

V posledním čísle slovenského Historického časopisu (ročník 2020, č. 5) vyšla studie Jany Davidové Glogarové a Jaroslava Davida nazvaná The Radio Speeches of Czech Exile Politicians in the Period of 1939–1945 – in the Perspective of Thematization of Proper Names. Studie představuje kvalitativní analýzu tematizace vlastních jmen v rozhlasových projevech z doby války; zaměřuje se jak na osobní jména a jména zeměpisná, tak také na chrématonyma.