Katedra českého jazyka FF OU

Za dveřmi Čejovny

Za dveřmi Čejovny 2

Není Karel jako Karel

Jmenuji se Markéta a studuji bakalářský program český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Odmalička se věnuji umění a bohemistiku jsem si zvolila zejména kvůli poezii, kterou vnímám jako nejkreativnější sebevyjádření. Poezie mě zcela pohltila již s první četbou Máje a Kytice. Ve své bakalářské práci sleduji obě díla z literárního i kvantitativnělingvistického hlediska. Ačkoli jejich autoři tvořili zhruba ve stejném období, jedná se o romantické protipóly. Zatímco jeden z autorů sbíral lidovou slovesnost, ctil tradici a jeho dílo je především epické, druhý měl „toulavé boty“, pobuřoval tehdejší společnost a dával přednost lyrice. Takže není Karel jako Karel. Erbenovy balady jsou stylově velice rozmanité, ale ve všech se primárně objevují slovesa a kratší slova. Dceřina kletba obsahuje menší spektrum slovní zásoby než ostatní balady a nejbohatším slovníkem disponuje poslední skladba – Věštkyně. Máj v porovnání s Kyticí obsahuje více substantiv, adjektiv a dlouhých slov obecně, Máchovy verše jsou tedy popisnější, filozofičtější, možná náročnější. Snad právě pro tyto stylistické rozdíly se čeští čtenáři odjakživa dělí na máchovce a erbenovce.


Všechny díly našeho seriálu Za dveřmi Čejovny najdete na https://kcj.osu.cz/category/za-dvermi-cejovny/