Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nová modelová hodina pro SŠ: Kvantitativní intervence

Studentky Veronika Drkošová a Denisa Doláková připravily modelovou hodinu pro střední školy zaměřenou na využití kvantitativnělingvistických metod v hodinách českého jazyka a literatury.