Katedra českého jazyka FF OU

Za dveřmi Čejovny

Za dveřmi Čejovny 12

Jmenuji se Klára a studuji magisterský program Učitelství pro SŠ, dvouobor čeština – němčina. Když jsem si měla zvolit téma diplomové práce, rozhodně jsem chtěla pokračovat v podobném duchu jako v bakalářském studiu. Jsem velice ráda, že zrovna naše katedra se onomastickému výzkumu věnuje.

Ve své práci se zabývám hydronymií, tedy názvy vodních objektů, konkrétně na příkladu povodí řeky Opavy. Zkoumat budu i taková jména jako jsou Štěpánka, Opusta nebo Juliánka. Okrajově se také ponořím do vod „živé“ (nestandardizované) hydronymie. Tímto tématem prohlubuji své zkušenosti z předchozího studia a zároveň je kombinuji s láskou k přírodě, protože se chystám prameny některých toků pozdravit osobně!


Všechny díly našeho seriálu Za dveřmi Čejovny najdete na https://kcj.osu.cz/category/za-dvermi-cejovny/