Katedra českého jazyka FF OU

Za dveřmi Čejovny

Za dveřmi Čejovny 15

Na katedře českého jazyka FF OU jsem absolvovala NMgr. a dr. studium… už to budou 4 roky, co jsem se stala odbornou asistentkou.

Zaměřuju se na výuku synchronních jazykovědných disciplín – vedu semináře fonetiky, morfologie, lexikologie a slovotvorby. Kromě toho teď učím i češtinu pro cizince.

V současné době se věnuju přípravám své první monografie, která bude vycházet z mé dizertační práce. Ta se zaměřovala na sběr a zpracování vodních názvů (hydronym) povodí řeky Ostravice a já ji teď převádím na text, který bude čitelný i pro neakademiky. Snad se mi to podaří! Taky připravuju s Jardou a Terkou příspěvek na konferenci, jak jinak než o hydronymech – sledujeme v něm funkce vodních názvů na základě kolokační analýzy v ČNK (konkrétně v publicistice a beletrii).

Blíží se termín odevzdávání závěrečných prací, tak jsem odložila všechny rozečtené knihy a po večerech pročítám a komentuju bakalářské práce. Jelikož mám štěstí na šikovné studentky, je to víc radost než pracovní povinnost.

Přiložené selfie je z roku 2016 a bylo pořízeno v rámci jednoho z mnoha terénních výzkumů – výzkum toponymie nejsou jen mapy a archivy, ale taky toulky krajinou a prozkoumávání onymických objektů 😊

Kristýna Kovářová


Všechny díly našeho seriálu Za dveřmi Čejovny najdete na https://kcj.osu.cz/category/za-dvermi-cejovny/