Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Diachronní stylometrická analýza biblických textů

Radek Čech a Michaela Nogolová (studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studia) vystoupili společně s Pavlem Koskem (FF MU) a Jánem Mačutkem (SAV) na konferenci „Biblický jazyk v západoslovanských překladech – podoby a proměny“ pořádanou Katolickou teologickou fakultou UK. Ve svém příspěvku se zaměřili na stylometrické charakteristiky překladů evanagelia sv. Matouše a Zjevení sv. Jana a jejich vývoj od 14. století do současnosti. Prezentace je dostupná zde: http://www.cechradek.cz/publ/2021_Kosek_etal_Ne_stabilita_prekladu_diachron.pdf