Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Harmonogram závěrečných prací

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ NA KATEDŘE ČESKÉHO JAZYKA FF OU akademický rok 2021–2022


Témata bakalářských a diplomových prací pro AR 2021–2022

Zveřejněno na nástěnce katedry a Portálu OU: pondělí 20. 9. 2021

Společný seznam témat KČJ a KČL bude zveřejněn v prvním týdnu LS 2022.

!!! Vedoucí katedry doporučuje zvolit si téma a začít na něm pracovat již v průběhu ZS.

Pokyny najdete na webu kcj.osu.cz v záložce STUDIUM.


Zadání bakalářských a diplomových prací pro AR 2021–2022

Mezní termín pro zadání práce: středa 13. 4. 2022


Únorový termín SZZk

Předložení definitivní verze práce (Bc./NMgr.) vedoucí/vedoucímu práce k poslednímu čtení: pátek 26. 11. 2021

Odevzdání svázané práce (1 vyhotovení) na sekretariát KČJ: úterý 4. 1. 2022

Odevzdání přihlášky ke SZZk na sekretariát KČJ/KČL: úterý 4. 1. 2022


Červnový termín SZZk

Předložení definitivní verze práce (Bc./NMgr.) vedoucí/vedoucímu práce k poslednímu čtení: pátek 8. 4. 2022

Odevzdání svázané práce (1 vyhotovení) na sekretariát KČJ: pátek 13. 5. 2022

Odevzdání přihlášky ke SZZk na sekretariát KČJ/KČL: pátek 13. 5. 2022


Srpnový termín SZZk

Předložení definitivní verze práce (Bc./NMgr.) vedoucí/vedoucímu práce k poslednímu čtení: pátek 20. 5. 2021

Odevzdání svázané práce (1 vyhotovení) na sekretariát KČJ: pátek 24. 6. 2022

Odevzdání přihlášky ke SZZk na sekretariát KČJ/KČL: pátek 1. 7. 2022


Doktorandi – program Český jazyk

Předložení rozpracované dizertační práce (každý rok min. 20 stran textu) + hodnocení končícího roku a plánu práce na další rok školiteli: pátek 15. 7. 2022

Zaslání definitivní verze materiálů tajemnici OR: pondělí 15. 8. 2022


Po uvedených termínech nebudou závěrečné práce ani přihlášky přijímány!!!


doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.,

vedoucí katedry českého jazyka FF OU

V Ostravě 23. 8. 2021