Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Vyšla nová kniha – Zeměpisné názvy v pohraničí po roce 1945

V polovině prosince 2021 vyšla knížka kolegyně Terezy Klemensové „Zeměpisné názvy v pohraničí po roce 1945 na příkladu okresu Jeseník“. Kniha se zabývá proměnami toponym v pohraničí po roce 1945 v kontextu jejich vývoje od nejstarších dob až do současnosti.

Může jít o obrázek 1 person a book