Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Vyšla nová kniha – Hydronymie povodí Ostravice

V únoru 2022 vyšla knížka kolegyně Kristýny Kovářové „Hydronymie povodí Ostravice“ s podtitulem „jména řek, potoků, rybníků a studánek“.

Je řeka Smutná opravdu tak smutná a Hluchý potok úplně hluchý? Jak vzniklo jméno přehrady Šance? A je skutečně Černá Ostravice tmavší než Bílá Ostravice? Jaká je vlastně nejčastější motivace při pojmenovávání vodních toků a vodních ploch?
Na základě informací získaných především z mapových a archivních pramenů se kniha snaží zmapovat vodní názvy v povodí řeky Ostravice, protékající Moravskoslezským krajem. Ukazuje, že vlastní jména geografických objektů uchovávají příběhy o historii krajiny, způsobech osídlování jednotlivých míst a životě lidí, kteří je v minulosti pojmenovávali.

Hydronymie povodí Ostravice (jména řek, potoků, rybníků a studánek)