Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Propria a apelativa II – a dva ostravské onomastické příspěvky

V publikaci Propria a apelativa – aktuální otázky II (Praha – Liberec, 2023) vyšly také dva ostravské příspěvky, na kterých se podíleli akademici ve spolupráci s doktorandkami. Jedná se o studie Souboj Géra a Ondry. Antroponyma ve Slezských písních pohledem klíčových slov a kolokací (Tereza Klemensová – Kristýna Kovářová – Michal Místecký) a Janův hrad aneb John’s Castle – vlastní jména v překladu v sémantické perspektivě (Jaroslav David – Kristýna Březinová – Agata Reclik).