Katedra českého jazyka FF OU

JS – Tamás Tölgyesi: O areálové lingvistice a středoevropském jazykovém areálu