Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Slovní bohatství textu, nová prezentace na YouTube

Miroslav Kubát představuje koncept slovního bohatství textu na našem YouTube kanálu.

Bohatství slovníku patří mezi tradiční oblasti zájmu kvantitativní lingvistiky. Koncept slovního bohatství textu vychází z předpokladu, že každý člověk má individuální slovní zásobu, která se odráží v produkovaných textech. Pro úspěšnou komunikaci je nezbytné, aby mluvčí vždy respektoval komunikační kompetenci adresáta, tedy i jeho slovník. Každý tak může produkovat texty s různou slovní zásobou, a to v závislosti na adresátovi nebo na jiných faktorech (zvlášť v případě umělecké literatury), kam patří téma, záměr, čas, kontext apod.