10. – 23. července 2023

Co se naučíte

Letní škola Ostrava  – středoevropská křižovatka je bohemistická letní škola. Poznáte blíže český jazyk a literaturu, ale také ostravský region, jehož kulturu a historii formoval vliv různých národností (česká, německá, polská, židovská). Kromě multikulturního prostředí Ostravsko také zásadně ovlivnila průmyslová minulost. Ostrava bývala označována jako ocelové srdce republiky, kde se těžilo černé uhlí a vyráběla ocel. Dnešní Ostrava však již dávno není černá, ale barevná a dynamická. Bývalé průmyslové objekty se proměnily v kulturní centra s nězaměnitelnou atmosférou. Ostrava je dnes především městem kultury, kde je bohatý literární a divadelní život a kde se koná největší hudební festival v Česku Colours of Ostrava.

Letní školu organizuje Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Ostrava je třetí největší město Česka nacházející se v blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem. Samotnou Ostravou pak prochází hranice mezi dvěma historickými zeměmi – Moravou a Slezskem.

Program letní školy je pestrý a sestává nejen z přednášek a seminářů na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, ale během různých exkurzí se také podíváte na různá místa v Ostravě a okolí. Letní školou vás budou provázet vyučující Ostravské univerzity.

Komu je letní škola určena

Letní škola je určena všem zahraničním zájemcům o český jazyk, kulturu a historii.

Výuka probíha v češtině. Uchazeči tedy musí mít znalost češtiny minimálně na úrovni B1 (mírně pokročilí). Odesláním přihlášky uchazeč stvrzuje, že jeho znalost odpovídá minimální požadované úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce (CEFR).

Účastnící obdrží certifikát o abolvování letní školy.

Program (10. – 23. července 2023)

den8:30 – 9:4510:00 –11:1513:30 – 14:4515:00 – 16:30
pondělí
10. 8.
Český jazyk na přelomu tisíciletí
Miroslav Kubát
Česká jazykověda v roce 2023
Radek Čech
Co je starší česká literatura?
Jan Malura
PROJEKCE
úterý
11. 8.
Proměny české soustavy osobních jmen
Jaroslav David
PRAKTIKAČeská literatura posledního desetiletí
Iva Málková
Češi a Poláci
Jiří Muryc
středa
12. 8.
Argot a slang
Lucie Radková
PRAKTIKAOstrava – město na hranici
Pavel Kladiwa
Divadelní představení?
čtvrtek
13. 8.
Vlastní jména v překladových textech
Jaroslav David
KONVERZAČNÍ DOPOLEDNEGVUO – Ostrava ve výtvarném uměníColours (Melting Pot)?
pátek
14. 8.
Proměny prezidentského kultu ve 20. století
Jana Davidová Glogarová
Projevy českých prezidentů kvantitativně
Radek Čech
Postavy českého středověku
Robert Antonín
Hrady v české kultuře
Jaroslav David
sobota
15. 8.
CELODENNÍ EXKURZECELODENNÍ EXKURZELetní kino?
neděle
16. 8.
Poutnictví (výlet na Cvilín)
Jakub Ivánek
Shakespearovské slavnosti?
pondělí
17. 8.
Přejatá slova v češtině
Lucie Radková
PRAKTIKAPivovar- Pivo v české kultuřeBESEDA S osobností – někdo hodně zajímavý z FF, nebo třeba z Ostravy
úterý
18. 8.
Místecký – Švejk – proměny textu a jeho analýzaPRAKTIKALandek – Hornická minulost městaPROJEKCE
středa
19. 8.
Internetové zdroje pro češtinu
Miroslav Kubát
PRAKTIKAVýšlap na haldu Ema  – prohlídka kolonie Posezení na ostravickém molu?
čtvrtek
20. 8.
Purismus stále živý?
Tereza Klemensová
Dějiny českého verše
Michal Místecký
Poruba/HavířovParty s katedrou/katedrami
pátek
21. 8.
Německá jména v českých zemích
Tereza Klemensová
Vlastní jména a politika
Jaroslav David
Hlučín – muzeumNoční procházka Ostravou
sobota
22. 8.
CELODENNÍ EXKURZECELODENNÍ EXKURZE
neděle
23. 8.
Dolní oblast VítkoviceZakončení a předání certifikátů

Důležité termíny

Daedline pro podání včasné přihlášky (early bird)30. dubna
Daedline pro podání přihlášky31. května 2023
Letní škola 10. – 23. července 2023

Přihláška a cena

Standardní cena včetně ubytování je 25000 Kč a bez ubytování 35000 Kč.

Cena při včasné přihášce (early bird) je 18000 Kč a bez ubytování 28000 Kč.

Přihláška na letní školu

Na letní školu se můžete přihlásit přes e-přihlášku Ostravské univerzity.

Kde bydlet

Ubytovat se můžete na kolejích Jana Opletala v Ostravě-Hladnově, jedné z nejlukrativnějších částí Slezské Ostravy s krásným výhledem na město, pouhých 20 minut pěšky od centra nebo třeba v nově otevřené studentské rezidenci Kampus Palace, kde se také nachází menza. Kampus Palace najdete v centru města naproti Divadlu Antonína Dvořáka. Více o možnostech studentského bydlení v Ostravě najdete zde.

Co uvidíte

Během letní školy navštívíte následující místa

Doplnit

Ostravská univerzita

Na Ostravské univerzitě studuje každým rokem okolo 10 000 studentů a díky unikátnímu složení fakult (Fakulta sociálních studiíFakulta uměníFilozofická fakultaLékařská fakultaPedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta) nabízí pestrou a širokou škálu studijních programů.

Není však jen významnou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí. Je také výrazným aktérem na poli společenského a kulturního dění, zapojuje se do života v Ostravě a pomáhá jí měnit svou tvář z průmyslového centra na studentské město.

Nejen o těchto aktivitách, ale také o výsledcích vědy a výzkumu, o příležitostech pro studenty, o zajímavostech z fakult i jejich výrazných osobnostech informuje OU prostřednictvím živého online magazínu OU@LIVE.

Katedra českého jazyka

Katedra českého jazyka nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium v programech Český jazyk a literatura a Čeština pro cizince.

Kromě výuky je další hlavní činností katedry lingvistický výzkum. Výzkum se provádí v rámci různých projektů (např. GAČR, NAKI) a ve spolupráci s univerzitami, výzkumnými institucemi a dalšími organizacemi v České republice i v zahraničí.

Hlavní směry výzkumu realizované na katedře:

  • onomastika (socioonomastika, politická a literární onomastika, teorie vlastních jmen, výzkum zeměpisných jmen-toponym),
  • kvantitativní lingvistika (kvantitativní textová analýza, kvantitativní syntax, kvantitativní versologie),
  • výzkum sociolektů (slang, argot).

Ostrava

Metropole Moravskoslezského kraje je třetím největším městem republiky. Má výhodnou strategickou polohu – nachází se 10 kilometrů jižně od hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Ostrava je dopravním uzlem s výborným železničním spojením a mezinárodním letištěm. Město má unikátní architekturu odrážející průmyslovou minulost. Bývalé těžební a průmyslové areály se dnes proměňují v kuturní centra. Nejvýznamější památkou je Dolní oblast Vítkovice, bývalý průmyslový areál s unikátním souborem industriální architektury aspirující na zápis do seznamu Světového dědictví UNESCO. V Ostravě se nachází řada divadel a galerií. Mezi nejznámější kulturní akce pořádané ve městě patří hudební festival Colours of Ostrava a Shakespearovské slavnosti. Každoročně se zde také koná atletický závod Zlatá tretra. Ve městě jsou dvě vysoké školy: Ostravská univerzita a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.