Katedra českého jazyka FF OU

10. – 16. července 2023

Co se naučíte

Letní škola Ostrava  – most mezi národy a kulturami je bohemistická letní škola. Poznáte blíže český jazyk a literaturu, ale také ostravský region, jehož kulturu a historii formoval vliv různých národností (česká, německá, polská, židovská). Kromě multikulturního prostředí Ostravsko také zásadně ovlivnila průmyslová minulost. Ostrava bývala označována jako ocelové srdce republiky, kde se těžilo černé uhlí a vyráběla ocel. Dnešní Ostrava však již dávno není černá, ale barevná a dynamická. Bývalé průmyslové objekty se proměnily v kulturní centra s nězaměnitelnou atmosférou. Ostrava je dnes především městem kultury, kde je bohatý literární a divadelní život a kde se koná největší hudební festival v Česku Colours of Ostrava.

Letní školu organizuje Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Ostrava je třetí největší město Česka nacházející se v blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem. Samotnou Ostravou pak prochází hranice mezi dvěma historickými zeměmi – Moravou a Slezskem.

Program letní školy je pestrý a sestává nejen z přednášek a seminářů na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, ale během různých exkurzí se také podíváte na různá místa v Ostravě a okolí. Letní školou vás budou provázet vyučující Ostravské univerzity.

Komu je letní škola určena

Letní škola je určena všem nejen zahraničním zájemcům o český jazyk, kulturu a historii.

Výuka probíha v češtině. Uchazeči tedy musí mít znalost češtiny minimálně na úrovni B1 (mírně pokročilí). Odesláním přihlášky uchazeč stvrzuje, že jeho znalost odpovídá minimální požadované úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce (CEFR).

Účastnící obdrží certifikát o abolvování letní školy.

Všem účastníkům nabízíme také možnost prezentovat vlastní výzkum či jinou odbornou činnost související s českým jazykem, literaturou, kulturou a historií.

Program (10. – 16. července 2023)

den8:30 – 9:4510:00 –11:1513:30 – 14:4515:00 – 16:3017:00 – 18:30
pondělí
10. 7.
Jazykové praktikum
Zdeňka Žédková Suchá
Internetové zdroje pro češtinu
Miroslav Kubát
Mnohonárodnostní literatura a kultura na Ostravsku
Jan Malura
Vlastní jména a politika
Jaroslav David
GVUO – Ostrava ve výtvarném umění
Jaroslav David
úterý
11. 7.
Jazykové praktikum
Zdeňka Žédková Suchá
Proměny české soustavy osobních jmen
Jaroslav David
Češi a Poláci
Jiří Muryc
Česká poezi po roce 1989
Roman Polách
Literární mapa Ostravy (procházka)
Roman Polách
středa
12. 7.
Jazykové praktikum
Zdeňka Žédková Suchá
Argot a slang
Lucie Radková
Ostravsko mezi severní Moravou a Horním Slezskem
Jiří Brňovják
Dějiny českého verše
Michal Místecký
Landek – Hornická minulost města
Jaroslav David
čtvrtek
13. 7.
Jazykové praktikum
Zdeňka Žédková Suchá
Vlastní jména v překladových textech
Jaroslav David
Německá jména v českých zemích
Tereza Klemensová
Hlučín – muzeum
Jiří Jung
Hlučín – muzeum
Jiří Jung
pátek
14. 7.
Jazykové praktikum
Zdeňka Žédková Suchá
Proměny prezidentského kultu ve 20. století
Jana Davidová Glogarová
Projevy českých prezidentů kvantitativně
Radek Čech
Dějiny architektury
Jiří Jung
Prezentace účastníků letní školy
sobota
15. 7.
Jazykové praktikum
Zdeňka Žédková Suchá
Švejk – proměny textu a jeho analýza
Michal Místecký
Poutnictví (výlet na Cvilín)
Jakub Ivánek
Poutnictví (výlet na Cvilín)
Jakub Ivánek
Poutnictví (výlet na Cvilín)
Jakub Ivánek
neděle
16. 7.
Jazykové praktikum
Zdeňka Žédková Suchá
Trendy současné české jazykovědy
Radek Čech
Ostrava-Poruba (procházka)
Michal Místecký
Ostrava-Poruba (procházka)
Michal Místecký
Zakončení a předání certifikátů

Důležité termíny

Daedline pro podání přihlášky31. května 2023
Letní škola 10. – 16. července 2023

Přihláška a cena

Cena včetně ubytování je 26600 Kč a bez ubytování 21400 Kč.*

Přihláška na letní školu

Na letní školu se můžete přihlásit přes e-přihlášku Ostravské univerzity.

Minimální počet účastníků je stanoven na 6 lidí. V případě, že se přihlásí méně než 6 uchazečů, letní škola se nebude konat a všichni přihlášení dostanou zpět zaplacený poplatek v plné výši. Definitivní informaci o tom, zda se letní škola bude konat, obdrží všichni přihlášení do 14. června 2023.

Studenti z Německa mohou požádat o stipendium DAAD.

* Cena zahrnuje jízdné a vstupné na akce v programu.

Kde bydlet

Nabízíme ubytování v nově otevřené studentské rezidenci Kampus Palace, kde se také nachází menza. Kampus Palace najdete v centru města naproti Divadlu Antonína Dvořáka pět minut pěšky od fakulty.

Co uvidíte

Během letní školy navštívíte následující místa

Galerie výtvarného umění v Ostravě

Ostrava-Poruba

Landek Park Ostrava

Hlučín

Cvilín

Ostravská univerzita

Na Ostravské univerzitě studuje každým rokem okolo 10 000 studentů a díky unikátnímu složení fakult (Fakulta sociálních studiíFakulta uměníFilozofická fakultaLékařská fakultaPedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta) nabízí pestrou a širokou škálu studijních programů.

Není však jen významnou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí. Je také výrazným aktérem na poli společenského a kulturního dění, zapojuje se do života v Ostravě a pomáhá jí měnit svou tvář z průmyslového centra na studentské město.

Nejen o těchto aktivitách, ale také o výsledcích vědy a výzkumu, o příležitostech pro studenty, o zajímavostech z fakult i jejich výrazných osobnostech informuje OU prostřednictvím živého online magazínu OU@LIVE.

Katedra českého jazyka

Katedra českého jazyka nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium v programech Český jazyk a literatura a Čeština pro cizince.

Kromě výuky je další hlavní činností katedry lingvistický výzkum. Výzkum se provádí v rámci různých projektů (např. GAČR, NAKI) a ve spolupráci s univerzitami, výzkumnými institucemi a dalšími organizacemi v České republice i v zahraničí.

Hlavní směry výzkumu realizované na katedře:

  • onomastika (socioonomastika, politická a literární onomastika, teorie vlastních jmen, výzkum zeměpisných jmen-toponym),
  • kvantitativní lingvistika (kvantitativní textová analýza, kvantitativní syntax, kvantitativní versologie),
  • výzkum sociolektů (slang, argot).

Ostrava

Metropole Moravskoslezského kraje je třetím největším městem republiky. Má výhodnou strategickou polohu – nachází se 10 kilometrů jižně od hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Ostrava je dopravním uzlem s výborným železničním spojením a mezinárodním letištěm. Město má unikátní architekturu odrážející průmyslovou minulost. Bývalé těžební a průmyslové areály se dnes proměňují v kuturní centra. Nejvýznamější památkou je Dolní oblast Vítkovice, bývalý průmyslový areál s unikátním souborem industriální architektury aspirující na zápis do seznamu Světového dědictví UNESCO. V Ostravě se nachází řada divadel a galerií. Mezi nejznámější kulturní akce pořádané ve městě patří hudební festival Colours of Ostrava a Shakespearovské slavnosti. Každoročně se zde také koná atletický závod Zlatá tretra. Ve městě jsou dvě vysoké školy: Ostravská univerzita a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.